ไทย English

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
Kerry Flour Mills Limited

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท ค้าเกษตรผล จำกัด
Agriculture Trading Co., Ltd.

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
121 ม.2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-9780
โทรสาร 0-2425-8826

Kerry Flour Mills Limited
121 Moo 2 Soi Watkae, Suksawad Rd., Pakklongbangplakod, Prasamuthjaedee,
Samuthprakarn 10290 Thailand
Tel : (662) 425-9780
Fax : (662) 425-8826
www.kerrykfm.co.th


View Map>>

  
    ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
ต้องการสมัครงานตำแหน่ง
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท
เพศ
ชาย หญิง
อายุ
ปี
วัน เดือน ปี เกิด
ส่วนสูง
เซนติเมตร
น้ำหนัก
กิโลกรัม
สถานภาพการแต่งงาน
โสด แต่งงานแล้ว หย่า
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ
อีเมล์

 

    ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
สถานศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประวัติการทำงาน
ความสามารถพิเศษ
บุคคลอ้างอิง
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์
บุคคลอ้างอิง
 
 
   
   
   Copyright 2009 © Kerry Flour Mills Limited
   Tel: (662) 425-9780 Fax: (662) 425-8826