ไทย English

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
Kerry Flour Mills Limited

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท ค้าเกษตรผล จำกัด
Agriculture Trading Co., Ltd.

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
121 ม.2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-9780
โทรสาร 0-2425-8826

Kerry Flour Mills Limited
121 Moo 2 Soi Watkae, Suksawad Rd., Pakklongbangplakod, Prasamuthjaedee,
Samuthprakarn 10290 Thailand
Tel : (662) 425-9780
Fax : (662) 425-8826
www.kerrykfm.co.th


View Map>>

  

รายละเอียดตำแหน่งงาน

1 พนักงานทั่วไปผลิต 2 อัตรา
    สามารถทำงานล่วงเวลาได้  
    ทำงานเป็นกะได้  
2 พนักงานบรรจุ 1 อัตรา
    สามารถทำงานล่วงเวลาได้  
    ทำงานเป็นกะได้  
       
3 Programmer 1 อัตรา
    เขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET ฐานข้อมูล SQL Server  
       
4 QC.Line 1 อัตรา
    สามารถทำงานล่วงเวลาได้  
    สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารได้ดี  
       
5 Q.C. / Techmical service 1 อัตรา
    สามารถทำงานล่วงเวลาได้  
    สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารได้ดี  
    มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่
ฝ่ายบุคคล บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
121 ม.2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ. สมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2425-9780 โทรสาร 0-2425-8826


Email : Pirawan.c@kerrykfm.com | กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

   
   Copyright 2009 © Kerry Flour Mills Limited
   Tel: (662) 425-9780 Fax: (662) 425-8826